X

GBPUSD – negatywny test linii trendu spadkowego

wczoraj - 12:42 | Żródło: bossafx.pl
autor: Marek Rogalski

2017.10.12, godz: 12:42

Słabości dolara po wczorajszych minutkach, a także pośrednio za sprawą obaw związanych z losami ustawy podatkowej Trumpa, nie wykorzystuje zbytnio funt. Wydaje się, że inwestorzy na tym rynku nie chcą podejmować nadmiernego ryzyka przed kluczowymi informacjami, jakie pojawią się w przyszłym tygodniu. Mamy szczyt Unii Europejskiej, który najpewniej pokaże sceptycyzm Brukseli odnośnie przebiegu negocjacji ws. Brexitu (tymczasem czas biegnie i to na niekorzyść Brytyjczyków). Dzisiaj otwarcie powiedział o tym szef unijnych negocjatorów Michel Barnier, zwracając uwagę, że rozmowy posuwają się wolno, a Londyn wciąż nie określił się, co do zobowiązań finansowych po wyjściu z UE, co blokuje możliwość przejścia do kolejnych etapów negocjacji. Poza tym równie ważne mogą okazać się dane nt. wrześniowej inflacji CPI, które poznamy 17 października. Mogą one przesądzić o tym, czy w tym roku należy w ogóle liczyć na podwyżkę stóp procentowych ze strony Banku Anglii.

Na dziennym wykresie GBP/USD widać, że odbiliśmy się od linii trendu spadkowego prowadzonej od szczytu z 20 września. Nie udało się też sforsować poziomej strefy oporu przy 1,3222-1,3266, która była wskazywana przeze mnie wczoraj rano.

 

 GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBP/USD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium


Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP

PARTNERZY SERWISU